Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  1. A. Barnhoorn (voorzitter)
  2. J.M. Schwiebbe (vice-voorzitter)
  3. R.A. Toering (secretaris/penningmeester)
  4. S.M. Hallman - van der Burg
  5. A.R. Rougoor

 

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.